1. ผลสุกใช้เป็นอาหารเป็นยาระบายที่เป็นดรคริดสีดวงทวารอุจจาระแข็ง
2. หัวปลี แก้โรคลำไส้ แก้โรคโลหิตจางและลดน้ำตาลในเลือด
3. ใช้กล้วยดิบทั้งลูกบดในน้ำให้ละเอียด และใส่น้ำตาลใช้รับประทานแก้โรคท้องเสีย
4. ก้านนำมาประดิษฐ์ของเล่น
5. ส่วนลำต้นนำมาทำกระทง
6. ใบนำมาห่อขนม

Advertisements